Målinger av temperatur i sjøen i Flødevigen ble startet opp i 1919 med ujevn frekvens. Fra 2009 blir det foretatt kontinuerlige målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen på 1, 19 og 75 meters dyp, samt lufttemperatur, vindretning og vindstyrke.

I starten var frekvensen nokså ujevn, men fra 1924 ble det foretatt tilnærmet daglige målinger  i 0 og 1 m dyp. I 19 m dyp ble det tatt hyppige målinger fra 1933 (>200) og tilnærmet daglige målinger fra 1947. Måleprogrammet ble utvidet med daglige målinger i 75 m i 1975. Temperaturmålingen har blitt foretatt med vanlig termometer i hele perioden kl 9 om formiddagen (kl 10 sommertid). Måling av saltholdligheter foretatt i samme dyp og frekevnes som temperaturmålingene.

Automatisert løsning fra ITAS

Fra høsten 2009 er målingene automatisert. ITAS har levert loggersystem for måling av saltinnhold og vanntemperatur i tre dybder , 1, 19 og 75 meter. Dybde 1m måles med sonde plassert ved kaien. De to andre måles i kar med vann pumpet opp fra de to dybdene.

ITAS setter sammen komplette løsninger og er uavhengig av leverandører. I dette tilfellet er det med sensorer fra AADI og loggersystem basert på Campbell Scientific «CR1000» og innsamling av data til Flødevigens eget nett.

I tillegg måles lufttemperatur og vind med «Young 5103» i 10 meters høyde.

Fornøyd med løsningen

Prosjektleder Tor Birkeland ved Flødevigen forskningsstasjon er svært fornøyd med løsningen etter en innkjøringsperiode hvor de hadde litt problemer med sensorene. – Nå har vi kontinuerlige data, vi er sikrere på at det er riktige data, og det har stor betydning for forskningen. Alt i alt er vi godt fornøyd med leveransen og service og oppfølging fra ITAS etterpå. Vi mener at dette er en god investering.

 Lang historie i Flødevigen

Flødevigen er Havforskningsinstituttets forskningsstasjon ved Arendal. Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av landets – og Europas – eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune