Masse informasjon om solenergi og instrumentering av PV-anlegg!

Masse informasjon om solenergi og instrumentering av PV-anlegg!

Kipp & Zonen har publisert en rekke «on-demand» webinarer og white-papers, for nedlasting, med masse informasjon om instrumentering og måling av aktuelle parametere for PV-anlegg. Kipp & Zonen har lenge vært den ledende produsenten av instrumenter...
Enkel og distribuert instrumentering av PV-systemer

Enkel og distribuert instrumentering av PV-systemer

For å overvåke og monitorere et solcelle-anlegg (PV) kreves ofte en rekke sensorer for å få informasjon om anleggets ytelse og dets tilgjengelige ressurser (solinnstråling). For å få denne informasjonen må sensorene kobles til en database som kan samle, evaluere,...
Installasjon av referansemålinger for PV-anlegg

Installasjon av referansemålinger for PV-anlegg

IFE, Institutt for Energiteknikk, har benyttet Scanmatic ITAS til innkjøp og installasjon av en rekke instrumenter og løsninger for målinger av sol-innstråling, samt meteorologiske parametre på NIBIO sin forsøksgård på Apelsvoll. Låvetaket på gården er dekket av...
Skyanalyse med kamera

Skyanalyse med kamera

Automatisk skydeteksjon og skyanalyse Kamerateknologi gir mange muligheter. Ved å benytte programvare for å analysere bildene fra et digitalt kamera kan man hente ut mye informasjon som ellers ville vært meget tidkrevende å tilegne seg og som kan være verdifull i...
Videoer fra Kipp & Zonen

Videoer fra Kipp & Zonen

Noen av våre leverandører ser viktigheten i å være aktive på nettet. Kipp & Zonen er en av de. Under følger en rekke videoer de nylig har laget. Installering av SOLYS 3 Sun Tracker: Lansering av SMP10 Smart...
VDV – Vår presentasjonsløsning

VDV – Vår presentasjonsløsning

For å presentere de måledata vi samler inn på våre servere bruker vi et profesjonelt presentasjonsverktøy – Vista Data Vision (VDV). VDV er et verktøy som kan vise frem dataene i tilpassede former både grafisk og numerisk. Nye funksjoner legges stadig til i VDV...
Norges største solcelleanlegg

Norges største solcelleanlegg

7.september 2014 ble sikringen vippet opp for Norges største solcelleanlegg. Asko har dermed startet produksjon på alle de 1482 solpanelene som er plassert på en av Askos terminaler i Vestby. Til sammen gir anlegget en installert effekt på 370,5 kW, som på et år er...
ITAS inngår samarbeidsavtale med NORUT Narvik

ITAS inngår samarbeidsavtale med NORUT Narvik

Norut Narvik utfører FoU-tjenester for næringsliv og forvaltning innenfor fornybar energi, konstruksjonsteknikk og materialteknologi, prosess- og miljøteknologi, kaldt klima-teknologi og Industrialisering. ITAS har forpliktet seg til å bidra med ressurser i «ColdTech»...
Nedbørmåling i Bergen fortsetter

Nedbørmåling i Bergen fortsetter

ITAS har i 10 år målt nedbør i Bergen. Nå har Bergen kommune bestemt seg for at ITAS skal utvide stasjonsnettet med 2 nye værstasjoner henholdsvis på Gullfjellet og i Skredderdalen. Stasjonene skal oppfylle spesifikasjonen til Meteorologisk institutt og være utstyrt...
HD WindMonitor

HD WindMonitor

R.M.Young er en av verdens fremste leverandører av vindsensorer. På MetTech 2013 lanserte de HD WindMonitor som minsker behovet for service. At alle sensorer med bevegelige vil ha behov service med jevne mellomrom er en kjent sak. Normalt sett ligger det nødvendige...
SMART sensorer

SMART sensorer

Det smarte Pyranometeret SMP3 fra Kipp & Zonen ble lansert på MetTech i 2011. Siden dette har Kipp & Zonen jobbet videre med «smartifiseringen» av sensorene sine og dermed lansert pyranometeret SMP11 og UV Radiometeret SUV5. Tidligere har mange av...
CC5MPX

CC5MPX

CC5MPX ble lansert av Campbell Scientific i 2012 er et robust IP-kamera designet for alternative energikilder som f.eks solcelledrift. IP-kameraet følger Campbell Scientifics robuste spesifikasjons-ytelser og kan knipse bilder eller ta video ned i -40°C. Kameraet...
Datalogger App for Android og IPhone

Datalogger App for Android og IPhone

Campbell Scientific har lansert en App for smart-telefoner som kan presentere måledata direkte fra dataloggeren! App’en, som de har kalt LoggerLink, fungerer mot alle pakbus-loggerne (CR200X, CR800, CR850, CR1000 og CR3000) og de nyere modellene med...
Lær mer om dataloggere

Lær mer om dataloggere

Vi har nå tilgjengeliggjort noen videoer og opplæringseksempler fra Campbell Scientific, slik at du kan få mer informasjon om produktspekteret vårt på dataloggere og sensorer. Det er i tillegg en del informasjon om konfigurering og praktisk bruk av de ulike produktene...
Felt PC’er for røffe forhold

Felt PC’er for røffe forhold

ITAS tilbyr nå hele sortimentet med felt PC’er fra Juniper Systems. Alle er spesielt utviklet for å tåle krevende arbeidsforhold i forhold til temperatur, vann, støv og...
Første MTP5 Temperaturprofiler installert i Norge

Første MTP5 Temperaturprofiler installert i Norge

Vi gratulerer Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) i Bergen med anskaffelsen av MTP5-HE Temperature Profiler. Produsert og installert av det russiske firma ATTEX Ltd., levert av ITAS. Med dette instrumentet er det mulig å lese av temperaturprofilen opp til...
Produktnyhet: Trådløst sensornettverk

Produktnyhet: Trådløst sensornettverk

Det nye systemet for trådløs sensorteknologi fra Campbell Scientific gir en langt større fleksibilitet ved utplassering av sensorer. Ved å velge et trådløst sensornettverk sparer man tid og kostnader på å grave ned eller legge kabel. I noen situasjoner har man heller...
Nedbørmålinger i Bergen

Nedbørmålinger i Bergen

Å måle nedbør i Bergen er kanskje den beste referanse vi kan ha for utstyr som skal måle mye nedbør over lang tid. ITAS har levert 5 automatiske målestasjoner til Bergen kommune. De første 2 ble levert i 2003 og de to siste i 2017. Stasjonene overfører data til...
Dataloggere fra Campbell Scientific

Dataloggere fra Campbell Scientific

De aller fleste av våre løsninger bygges rundt Campbell Scientific dataloggere. Disse er kjent for sin allsidighet og at de er svært nøyaktige, driftssikre og fleksible selv i tøffe klimaforhold. Blant Campbell Scientifics dataloggere finner du alt fra loggere som...