Automatiske vannmålinger etter 90 år

Automatiske vannmålinger etter 90 år

Målinger av temperatur i sjøen i Flødevigen ble startet opp i 1919 med ujevn frekvens. Fra 2009 blir det foretatt kontinuerlige målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen på 1, 19 og 75 meters dyp, samt lufttemperatur, vindretning og vindstyrke. I...
VIPS – Varslingsystem for skadedyr

VIPS – Varslingsystem for skadedyr

Kålflue, engtege, epleskurv, mjøldogg eller grå øyeflekk…. Dersom noen av disse begrepene sier deg noe, er du enten bonde, gartner eller agronom. Eller du er en legmann med veldig sære interesser. Dette er nemlig navn på fryktede parasitter og plantesykdommer...
Breovervåkning med time-lapse

Breovervåkning med time-lapse

Alle som har sett de fascinerende opptakene fra Oxford Scientific Film Institute av planter som vokser eller åmer som forpupper seg og blir til sommerfugler i løpet av minutter, vil enes om at det kan gi mening å se gresset gro. Selve teknikken, time-lapse som det...