Lær mer om dataloggere

Lær mer om dataloggere

Vi har nå tilgjengeliggjort noen videoer og opplæringseksempler fra Campbell Scientific, slik at du kan få mer informasjon om produktspekteret vårt på dataloggere og sensorer. Det er i tillegg en del informasjon om konfigurering og praktisk bruk av de ulike produktene...
Felt PC’er for røffe forhold

Felt PC’er for røffe forhold

ITAS tilbyr nå hele sortimentet med felt PC’er fra Juniper Systems. Alle er spesielt utviklet for å tåle krevende arbeidsforhold i forhold til temperatur, vann, støv og...
Første MTP5 Temperaturprofiler installert i Norge

Første MTP5 Temperaturprofiler installert i Norge

Vi gratulerer Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) i Bergen med anskaffelsen av MTP5-HE Temperature Profiler. Produsert og installert av det russiske firma ATTEX Ltd., levert av ITAS. Med dette instrumentet er det mulig å lese av temperaturprofilen opp til...
Produktnyhet: Trådløst sensornettverk

Produktnyhet: Trådløst sensornettverk

Det nye systemet for trådløs sensorteknologi fra Campbell Scientific gir en langt større fleksibilitet ved utplassering av sensorer. Ved å velge et trådløst sensornettverk sparer man tid og kostnader på å grave ned eller legge kabel. I noen situasjoner har man heller...
Snødybdemåling på tak

Snødybdemåling på tak

Den nye plan og bygningsloven som trådte i kraft 1.7.2010 stiller strengere krav til takkonstruksjonen ved rehabilitering. Bygg som kjøpesentre, forsamlingshus og idrettshaller med lette takkonstruksjoner, store spennvidder og tilstedeværelse av mange mennesker, er...
ITAS leverer produksjonsnr. 1000

ITAS leverer produksjonsnr. 1000

Enheten er en del av seneste leveranse til Meteorologisk Institutt. De skal utplasseres, og bli en del av de faste stasjonene som gir grunnlaget for værmeldingen. Meteorologisk institutt har en rekke  målestasjoner fra ITAS utplassert over hele Norge,...
Nedbørmålinger i Bergen

Nedbørmålinger i Bergen

Å måle nedbør i Bergen er kanskje den beste referanse vi kan ha for utstyr som skal måle mye nedbør over lang tid. ITAS har levert 5 automatiske målestasjoner til Bergen kommune. De første 2 ble levert i 2003 og de to siste i 2017. Stasjonene overfører data til...
Dataloggere fra Campbell Scientific

Dataloggere fra Campbell Scientific

De aller fleste av våre løsninger bygges rundt Campbell Scientific dataloggere. Disse er kjent for sin allsidighet og at de er svært nøyaktige, driftssikre og fleksible selv i tøffe klimaforhold. Blant Campbell Scientifics dataloggere finner du alt fra loggere som...
Automatiske vannmålinger etter 90 år

Automatiske vannmålinger etter 90 år

Målinger av temperatur i sjøen i Flødevigen ble startet opp i 1919 med ujevn frekvens. Fra 2009 blir det foretatt kontinuerlige målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen på 1, 19 og 75 meters dyp, samt lufttemperatur, vindretning og vindstyrke. I...
VIPS – Varslingsystem for skadedyr

VIPS – Varslingsystem for skadedyr

Kålflue, engtege, epleskurv, mjøldogg eller grå øyeflekk…. Dersom noen av disse begrepene sier deg noe, er du enten bonde, gartner eller agronom. Eller du er en legmann med veldig sære interesser. Dette er nemlig navn på fryktede parasitter og plantesykdommer...
Breovervåkning med time-lapse

Breovervåkning med time-lapse

Alle som har sett de fascinerende opptakene fra Oxford Scientific Film Institute av planter som vokser eller åmer som forpupper seg og blir til sommerfugler i løpet av minutter, vil enes om at det kan gi mening å se gresset gro. Selve teknikken, time-lapse som det...