Campbell Scientific har lansert en App for smart-telefoner som kan presentere måledata direkte fra dataloggeren!

App’en, som de har kalt LoggerLink, fungerer mot alle pakbus-loggerne (CR200X, CR800, CR850, CR1000 og CR3000) og de nyere modellene med Ethernet-grensesnitt (CR6, CR310, CR1000X). Om loggeren ikke har innebygget Ethernet-grensesnitt kan man benytte grensesnittene NL100, NL115 eller NL200, som kan plugges på loggeren.

LoggerLink gjør deg i stand til å vise sanntidsdata og laste ned datasett tilbake i tid for dermed å presentere de i en grafisk visning. Du kan også kontrollere programparametere samt kontrollere loggerens tekniske detaljer (minneforbruk, interntemperatur, spenningsnivå på internt batteri osv). Du kan dermed laste ned måledata og for deretter å videresende de til andre via e-post.

Du kan benytte applikasjonen på telefoner med iOS fom ver. 4 og Android OS fom ver 2.2.

LoggerLink fra Campbell Scientific er tilgjengelig på portalene Apple Store og Google Play