Pga følgevirkningene av korona Covid-19 viruset vil våre kunder kunne oppleve noe redusert responstid og mulige forsinkelser på leveranse av varer og produksjoner.

Ta kontakt med oss på salg@it-as.no eller teknisk@it-as.no dersom du har spørsmål.