Energi

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling, datakommunikasjon og kraftforsyning for å lage og levere spesialisert instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger innen energibransjen. Vi leverer for det meste løsninger til vannkraftbransjen, men har også leveranser til vind- og bølgekraftbransjen.

Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi har levert et bredt spekter av løsninger og tjenester for datainnsamling, kommunikasjon, overvåking, fjernstyring og automasjon.

 Aktuelle leveranser innen energibransjen:

 • Hydrologistasjoner
 • Meteorologistasjoner
 • ITV systemer
 • Fjernstyringssystemer
 • Overvåkingssystemer
 • Kommunikasjonsløsninger
 • Datainnsamlingsløsninger
 • Kraftforsyningsløsninger
 • Regulatorer
 • Strukturovervåking
 • Løsninger for tøffe omgivelser
 • Salg av tjenester 

Scanmatic selger standard produkter fra ledene leverandører innenfor datainnsamling, sensorer og kommunikasjon. I tillegg har Scanmatic utviklet noen produkter skreddersydd for energibransjen. Nedenfor finnes det mer informasjon om noen av disse produktene:

 • H2 Datainnsamlingsystem
 • SM5059 feltstasjon / Datalogger / RTU / IED
 • SMIO moduler for SM5059
 • SM4407 fiberbøye
 • SM4418 boblerørsanlegg
 • SM4441 pusteboks
 • SM4451 Øyeskyllestasjon 

Referanser /  leveranser innenfor Energisegmentet:

 • Flomovervåkning i Mosambik
 • Vannstandsmålinger i Albania
 • Fjernkontrollanlegg på dam Stølsvatn for E-Co
 • Kameraovervåkning av kraftstasjoner for Glitre (tidligere EB)
 • Fjernkontrollanlegg på Flatenfoss for Arendal Fossekompanie
 • Rehabilitering av Græslidammen for Statkraft
 • Stasjonsnett for NVE
 • Regulator for nye Tyin kraftverk for Hydro Energi
 • Regulator for Vøringsfossen for Statkraft
 • Skredprosjektet for meteorologisk institutt
 • Stasjonsnett for Statens strålevern
 • HydMet stasjonsnett for Statkraft
 • Kameraovervåkning av kraftstasjoner for Statkraft
 • Instrumentering av Svorka reguleringsområde for Statkraft

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring. Gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.

Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@scanmatic.no
+47 91 64 79 22