Vi gratulerer Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) i Bergen med anskaffelsen av MTP5-HE Temperature Profiler. Produsert og installert av det russiske firma ATTEX Ltd., levert av ITAS. Med dette instrumentet er det mulig å lese av temperaturprofilen opp til 1000m i 50m intervall med stor nøyaktighet.

MTP5 er basert på deteksjon av termisk energi fra atmosfæren ved hjelp av mikrobølgeteknologi. En roterende passiv antenne detekterer energien i 5mm. båndet (60GHz.) Instrumentet er selvkalibrerende og robust. Målingene blir lite påvirket av regn, tåke eller snø. Instrumentet er selvkalibrerende og måler kontinuerlig.  Bruksområdene kan være på flyplasser for deteksjon av turbulens og fare for ising, i byer og tettsteder for varsling av luftforurensning.

mtp5schematic