Vi har lenge savnet en Delta-T logger som har ligget mellom modellen DL6 og DL2e og nå har den endelig kommet. GP2 fra Delta-T er en allsidig logger som er enkel å bruke. Med den medfølgende programvaren kan du enkelt sette opp loggingen av de 12 inngangene og gjøre målinger av spenning, resistans, strøm, potmeter, bromåling, vippekar, frekvens samt digitale nivåmålinger.

Egen inngang for å lese WET sensorer har den også, og dessuten mulighet for å lese PR2 profil-prober. Dette er Delta-T sine egne sensorer som henholdsvis brukes til å måle vanninnhold, elektrisk konduktivitet og temperatur i jord samt jordfuktprofiler. Les mer om GP2 datalogger.

Delta-T utvikler måleteknisk utsyr for bruk i landbruksforskningen og -næringen. Les mer om Delta-T.