Onset produserer enkelt og brukervennlig utstyr for måling og datalogging av meteorologiske parametere, nivålogging og inneklima.

Onset sin mest kjente datalogger kanskje HOBO loggeren som er en enkel datalogger som ofte blir brukt til å måle f.eks bakketemperatur.

Felles for de fleste av dataloggerene til Onset er trådløse. De benytter Bluetooth Low Energy (BLE) som gir deg lang driftstid på batteri. Og gjør at du enkelt kan hente data med en smarttelefon. Om du ønsker kan du også sette opp automatisk eksport av dataene dine til skyen, slik at du enkelt kan lagre eller dele data.

Onset har enkle og transportable værstasjoner til en overkommelig pris. Det er riktignok en viss kvalitetsforskjell mellom våre Campbell-baserte værstasjoner og disse, men i mange tilfeller kan dette være godt nok. En Onset værstasjon kan leveres med sensorer for lufttemperatur, Relativ luftfuktighet, Barometrisk trykk, Solstråling/Globalstråling, vindretning og -styrke. Dersom en ha behov for at noen av sensorene må være på noe avstand fra hovedstasjonen og en ikke kan legge kabler, kan en ta i bruk Onset trådløse sensorer. De kan leveres med fast strømtilkobling, bare batteridrevet eller med solpanel.

Onset har Bluetooth loggere som blir mye brukt som nivålogger i elver eller brønner. Og ferdige enkle og komplette værstasjoner med trådløs tilkobling. Lokale grunnvannsmålinger har aldri vært enklere. Du trenger ikke koble til noe utstyr for å hente ut data, dermed blir operasjoner som kanskje tidligere var væravhengige gjennomførbare uansett værforhold.

En kan enkelt sette opp en trådløs Onset installasjon for måling og logging av inneklima; Temperatur, luftfuktighet og CO2 (Karbondioksid). Med trådløse temperatursensorer kan du dermed enkelt få full kontroll på inneklima i næringsbygg, drivhus eller liknende. Typisk for disse enhetene er at de er batteridrevet, kan fås med eller uten display og kan alle gi deg data direkte til din smarttelefon.

Kjernen av systemene fra Onset er at det alltid vil være en HOBO enhet som gir deg en enkel tilgang til dataene dine direkte rett på smarttelefonen.

Kontakt oss for mer informasjon og priser på HOBO loggere fra Onset