Sommeren begynner å gå mot slutten og høsten nærmer seg med sitt sedvanlige værskifte. Tradisjonell norsk høst er forbundet med mye nedbør og vi har sett at været, og særlig nedbørmengdene, de siste årene har vært uforutsigbare. Større nedbørsmengder betyr utfordringer i vår infrastruktur for å ta unna vannmengdene og riktig dimensjonering og planlegging av disse systemene blir veldig viktige. Det er derfor viktig å kunne ha oppdaterte og riktige modeller for fremmedvann og de vannmengdene som kommer fra himmelen.

Med nedbørstasjoner fra Scanmatic ITAS kan du få disse dataene i sanntid direkte til et SCADA-system eller online via en nettleser, samtidig som dataene også sendes direkte til Meteorologisk institutt og kvalitetssikres gjennom deres rutiner. Kvalitetssikrede data kan deretter hentes fra Meteorologisk institutt sine datakilder og benyttes i modeller, som kommunenes IVF-kurver (Intensitet-Varighet-Frekvens) o.l.

Scanmatic ITAS har produsert og levert godkjente nedbørstasjoner i en årrekke til både private, kommuner og også de offisielle nedbørstasjonene til Meteorologisk institutt. Vi hjelper til med planlegging, kommunikasjon, installasjon og drift av stasjonene. Med riktig drift og vedlikehold vil en nedbørstasjon fra Scanmatic ITAS levere kvalitetsdata i mange år.

Kontakt oss for informasjon og et godt tilbud!