Geofysisk institutt ved UiB lyste ut et anbud på transportable værstasjoner sommeren 2014. ITAS fikk avtalen med gode tilbakemeldinger på de vurderte kriteriene «teknisk og funksjonell løsning», «totale kostnader» og «garanti og service».

ITAS har startet produksjonen og skal i år levere 3 transportable værstasjoner til tjeneste for forskningen.

ITAS har satt et høyt fokus på at disse stasjonene skal være robuste og lette. Det vil bli benyttet Campbell Scientific CR1000 datalogger i disse værstasjonene.