Enheten er en del av seneste leveranse til Meteorologisk Institutt. De skal utplasseres, og bli en del av de faste stasjonene som gir grunnlaget for værmeldingen. Meteorologisk institutt har en rekke  målestasjoner fra ITAS utplassert over hele Norge, inkludert  Svalbard, Jan-Mayen, Hopen, Bjørnøya og i Antarktis.

Direktør for Observasjonsdivisjonen, Knut Bjørheim, er godt fornøyd med våre leveranser. Spesielt gjelder det leveringstid og den fleksibilitet  ITAS har vist i gjennomføringen av prosjektene. Dataloggere fra Campbell Scientific har vist seg pålitelige over lang tid og gir en høy driftssikkerhet.

Vi i ITAS er stolte av vårt samarbeide med Meteorologisk Institutt gjennom mange år. Det har gitt oss bedre kunnskap og større erfaringsgrunnlag spesielt når det gjelder utviklingen av målerutiner, samt å kunne levere komplette målesystemer av en kvalitet og presisjon som fungerer i det norske klimaet.