ITAS dro også denne gang til Brüssel for å besøke «Meterological Tecknology World Expo 2012». Blant de over 140 utstillerne fikk vi møte nye og eksisterende leverandører som Lufft, Lambrecht, Campbell Scientific, RM Young, Vista Datavision og Kipp & Zonen. Utover 2 dager med messebesøk kunne ITAS 4 ansatte igjen stifte bekjentskap med Gran Place og dets omkringliggende establishments.

Les mer om Met Tech