ITAS stiller ut på Miljø og Teknikk 2019. Besøk oss på Miljø & Teknikk 2019 messen, stand B04:02
Vi kommer til å vise frem våre løsninger for:
– Måling av nedbør
– Måling av luftkvalitet
– Måling av grunnvannsnivå
– Måling av vannkvalitet

Miljø og Teknikk 2019 fokuserer på 3 viktige kommunaltekniske fagområder 1) Vann, avløp og overvann, 2) Vei og utearealer 3) Bygg- og eiendomsforvaltning. I tillegg er flere andre beslektede fagområder med. Den røde tråden gjennom utstillinger, seminarer og paneldebatter skal være det grønne skiftet, bruk av smart-løsninger og digitalisering. Dette skal i sum bidra til å gi våre innbyggere enda bedre kommunale tjenester innen disse fagområder i framtiden.
Vi regner med å møte mange nye og eksisterende bekjentskaper blant både utstiller og besøkende. Stikk gjerne innom for en demonstrasjon.

ITAS leverer sensorer eller komplette målestasjoner for måling av nedbør. Vi har produkter av høy kvalitet samt ekspertise til å levere målestasjoner som oppfyller spesifikasjoner fra Meteorologisk institutt.
Les mer om nedbørmåling fra ITAS her

ITAS tilbyr en komplett løsning for ditt prosjekt. Enten du har behov for å måle turbiditet, pH, ledningsevne eller andre vannkvalitetsparametere.
Les mer om våre løsninger for måling av vannkvalitet her

ITAS kan levere enkle og flyttbare målestasjoner for luftkvalitet.
Ta kontakt med oss for å få vite mer om våre løsninger.

ITAS har i flere tiår levert løsninger for overvåking av grunnvann og poretrykk.
Ta kontakt med oss for å få vite mer om våre løsninger.