Fornybar energi

Analysegrunnlag for fremtidens energiløsninger

Vindkraft

ITAS leverer løsninger for kartlegging av vindforhold ved utplassering av vindmøller, for eksempel profilmålinger.

Sertifiserte sensorer sikrer høy kvalitet på data i våre spesialtilpassede systemløsninger for norsk klima.

Våre løsninger brukes blant annet av Troms Kraft i Fakken vindpark på Vannøya.

Solenergi

På våre breddegrader stilles det store krav til montering og drift av solcellesystemer.

ITAS leverer systemer som måler og overvåker effektiviteten på store solenergianlegg.

Våre systemløsninger inngår i flere innovasjonsprosjekter innen forskning på solenergi, blant annet i regi av Agder Energi i Kristiansand.

 

Vi måler:

  • Referansemålinger for solenergi
  • Paneltemperatur på solpaneler
  • Lokalitetsundersøkelser for vindkraft
  • Bølgemålinger
  • SWE – Snø Vann Ekvivalens
  • Snødybde
  • Nivåmålinger vann
  • …og mye mer

Kontakt oss

HD WindMonitor

HD WindMonitor

R.M.Young er en av verdens fremste leverandører av vindsensorer. På MetTech 2013 lanserte de HD WindMonitor som minsker behovet for service. At alle sensorer med bevegelige vil ha behov service med jevne mellomrom er en kjent sak. Normalt sett ligger det nødvendige...

SMART sensorer

SMART sensorer

Det smarte Pyranometeret SMP3 fra Kipp & Zonen ble lansert på MetTech i 2011. Siden dette har Kipp & Zonen jobbet videre med "smartifiseringen" av sensorene sine og dermed lansert pyranometeret SMP11 og UV Radiometeret SUV5. Tidligere har mange av Kipp &...

CC5MPX

CC5MPX

CC5MPX ble lansert av Campbell Scientific i 2012 er et robust IP-kamera designet for alternative energikilder som f.eks solcelledrift. IP-kameraet følger Campbell Scientifics robuste spesifikasjons-ytelser og kan knipse bilder eller ta video ned i -40°C. Kameraet...