Hydrologi

Presis måling av nedbør og vannkvalitet

Nedbør, vannføring og vannstand

Vi leverer komplette målesystemer for overvåking av vannføring, vannmengde og vannstand i elver med tanke på kraftproduksjon og flomvarsling.

I for eksempel Bergen, Tronheim, Sandefjord, Tinn og andre byer og kommuner brukes våre løsninger for nedbørsmålinger. Det er stadig viktigere for kommunene å følge med på nedbør, både det normale og det ekstreme . Det handler om krav til avløp og dokumentasjon ved evt. forsikringstilfeller.

Utslipp og vannkvalitet

For utslippsovervåking og måling av vannkvalitet tilbyr vi systemer for måling av parametre som oksygeninnhold, pH-verdi, ledningsevne og turbiditet. I jordbruksforskning brukes våre systemer til overvåking og kontroll av avrenning, blant annet i JOVA-prosjektet som har vært drevet av Bioforsk siden 1992.

Måleløsninger for bla.:

  • Nedbør
  • Vannføring
  • Vannstand
  • Vannkvalitet

Kontakt oss

VDV – Vår presentasjonsløsning

VDV – Vår presentasjonsløsning

For å presentere de måledata vi samler inn på våre servere bruker vi et profesjonelt presentasjonsverktøy - Vista Data Vision (VDV). VDV er et verktøy som kan vise frem dataene i tilpassede former både grafisk og numerisk. Nye funksjoner legges stadig til i VDV og...

Nedbørmåling i Bergen fortsetter

Nedbørmåling i Bergen fortsetter

ITAS har i 10 år målt nedbør i Bergen. Nå har Bergen kommune bestemt seg for at ITAS skal utvide stasjonsnettet med 2 nye værstasjoner henholdsvis på Gullfjellet og i Skredderdalen. Stasjonene skal oppfylle spesifikasjonen til Meteorologisk institutt og være utstyrt...

Datalogger App for Android og IPhone

Datalogger App for Android og IPhone

Campbell Scientific har lansert en App for smart-telefoner som kan presentere måledata direkte fra dataloggeren! App'en, som de har kalt LoggerLink, fungerer mot alle pakbus-loggerne (CR200X, CR800, CR850, CR1000 og CR3000) og de nyere modellene med...