Klimaforskning

Klimautfordringene krever presise måledata.

Målepartner for klimaforskningen

Vi leverer fullt utstyrte målestasjoner til Norges viktigste sentra for klima- og miljøforskning. Forskningsinstitusjoner som Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, universiteter og høyskoler benytter våre systemløsninger.

Skreddersøm for forskningen

Våre robuste løsninger er utviklet for forskning på ulike klimaparametre. Systemdesignet kan tilpasses forskernes behov og ønsker.

Kompetanse fra polområdene

Vi har lang erfaring med spesialtilpassete løsninger for polar bruk. Målestasjoner fra ITAS inngår i forskningsprosjekter på Svalbard, Hopen, Bjørnøya og Troll-stasjonen i Antarktis.

Lokale utfordringer

Hyppigere ekstremvær (nedbør, flom) aktualiserer klimamålinger som en viktig del av offentlig planlegging. En rekke kommuner har valgt løsninger fra ITAS i sin miljøovervåking og som grunnlag for dimensjonering av vann og avløp.

Vi måler:

  • Temperaturprofiler
  • Nettostråling
  • Eddy Covarians
  • Lysspekter
  • Albedo
  • SWE – Snø Vann Ekvivalent
  • NDVI
  • Skydekke/Skyhøyde
  • …og mye mer

Kontakt oss

Brukeropplæring hos UiB

Brukeropplæring hos UiB

Som en del av rammeavtalen ITAS har med UiB, på leveranse av transportable værstasjoner, har ITAS gjennomført brukeropplæring hos UiB. Brukeropplæringen ble lagt opp som en del av UiB's feltkurs i Meteorologi. De fleste som velger dette kurset er Master- og...

VDV – Vår presentasjonsløsning

VDV – Vår presentasjonsløsning

For å presentere de måledata vi samler inn på våre servere bruker vi et profesjonelt presentasjonsverktøy - Vista Data Vision (VDV). VDV er et verktøy som kan vise frem dataene i tilpassede former både grafisk og numerisk. Nye funksjoner legges stadig til i VDV og...

ITAS inngår rammeavtale med Geofysisk institutt

ITAS inngår rammeavtale med Geofysisk institutt

Geofysisk institutt ved UiB lyste ut et anbud på transportable værstasjoner sommeren 2014. ITAS fikk avtalen med gode tilbakemeldinger på de vurderte kriteriene "teknisk og funksjonell løsning", "totale kostnader" og "garanti og service". ITAS har startet produksjonen...