Meteorologi

Over 1700 automatiske værstasjoner

Siden de første automatiske værstasjonene ble utviklet på 1980-tallet har vi levert over 1700 komplette stasjoner for et bredt spekter av oppdragsgivere.

I bruk fra Arktis til Antarktis

Meteorologisk institutt benytter automatiske målestasjoner fra ITAS over hele Norge, inkludert Svalbard, Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya. I Antarktis er våre løsninger i bruk blant annet på Troll-stasjonen.

Stabile data under ekstreme forhold

Gjennom langvarig samarbeid med store og krevende kunder har vi utviklet unik kompetanse på avanserte målerutiner og kommunikasjonsløsninger, basert på kvalitetsinstrumenter for ekstreme værforhold og miljøer.

Våre meteorologiløsninger er fleksible, robuste systemer som leverer kvalitetsdata med lave krav til vedlikehold og service.

Vi måler:

  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet
  • Vind
  • Nedbør
  • Barometrisk trykk
  • Solinnstråling
  • Skydekke/Skyhøyde
  • ..og mye mer

Kontakt oss

Brukeropplæring hos UiB

Brukeropplæring hos UiB

Som en del av rammeavtalen ITAS har med UiB, på leveranse av transportable værstasjoner, har ITAS gjennomført brukeropplæring hos UiB. Brukeropplæringen ble lagt opp som en del av UiB's feltkurs i Meteorologi. De fleste som velger dette kurset er Master- og...

VDV – Vår presentasjonsløsning

VDV – Vår presentasjonsløsning

For å presentere de måledata vi samler inn på våre servere bruker vi et profesjonelt presentasjonsverktøy - Vista Data Vision (VDV). VDV er et verktøy som kan vise frem dataene i tilpassede former både grafisk og numerisk. Nye funksjoner legges stadig til i VDV og...

ITAS inngår rammeavtale med Geofysisk institutt

ITAS inngår rammeavtale med Geofysisk institutt

Geofysisk institutt ved UiB lyste ut et anbud på transportable værstasjoner sommeren 2014. ITAS fikk avtalen med gode tilbakemeldinger på de vurderte kriteriene "teknisk og funksjonell løsning", "totale kostnader" og "garanti og service". ITAS har startet produksjonen...