Plantefysiologi

Vi har levert måleløsninger for plantefysiologisk forskning i mer enn 40 år.

Sentralt i vår kjernevirksomhet

Måleløsninger for plantefysiologisk forskning var startpunktet for ITAS og har stått sentralt i vår virksomhet gjennom mer enn 40 år. Vi samarbeider tett med forskningsinstitusjoner som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Bredt spekter av løsninger for plantefysiologi

Vår måletekniske erfaring og kompetanse på dette området er unik i Norge. Vi leverer et bredt spekter av løsninger, for eksempel for plantehelse, vekstvilkår, fotosyntese, jordkvalitet, jordrespirasjon og mikroklima ved ulike dyrkingsmetoder.

Vi måler:

  • Fotosyntese
  • Jordrespirasjon
  • Bladareal/bladindex
  • Mikroklima
  • Vanntilgang
  • Lys, temperatur, fukt
  • …og mye mer

Kontakt oss

VDV – Vår presentasjonsløsning

VDV – Vår presentasjonsløsning

For å presentere de måledata vi samler inn på våre servere bruker vi et profesjonelt presentasjonsverktøy - Vista Data Vision (VDV). VDV er et verktøy som kan vise frem dataene i tilpassede former både grafisk og numerisk. Nye funksjoner legges stadig til i VDV og...

WMA-5 – Ny gass-analysator fra PP Systems

WMA-5 – Ny gass-analysator fra PP Systems

WMA-5 representerer en fornying innen presisjons-måling av CO2. Analysatoren er en gassmåler for fast installasjon. WMA-5 sikrer nøyaktige resultater med bland annet en forbedret rutine for selvkalibrering (nullpunktskalibrering). WMA-5 kan leveres med trådløs...