Vi i ITAS snakker samme språk som våre oppdragsgivere. Det betyr at vi raskt er i stand til å omsette en problemstilling til praktisk løsning som tar alle nødvendige hensyn til oppdragsgiverens behov for nøyaktige måleresultater.

Våre fagfolk velger robuste komponenter av høy kvalitet og minst like viktig;- hos ITAS behersker vi de utfordringene det er å få alt utstyr til å fungere sammen. Vår faglige tyngde og erfaring med dataloggere og kommunikasjonsplattformer, sammen med avanserte instrumenter, har vist seg å løse krevende oppgaver fra like kravfulle kunder, gang på gang.

Fra sensor til web – ITAS leverer helheten

Selv om våre oppdrag dekker mange fagfelt, betyr ikke det at vi later som om vi er geologer eller meteorologer eller agronomer. Det er måleeksperter vi er, og de løsninger vi foreslår er fundert på grundig forarbeid, solide fagkunnskaper, detaljerte kunnskaper om markedets beste tekniske produkter og kyndig bruk av IKT.

Komponenter som fungerer sammen

Sett fra vårt synspunkt er ikke det vesentlige ved et oppdrag hva som skal måles. Vårt viktigste bidrag er kunnskap om, og valg av riktige sensorer til oppgaven,enten det skal måles trykk, temperatur eller bevegelse. Det som virkelig utfordrer oss er hvordan vi skal få alle komponentene til å fungere sammen, og etter oppdragsgivers spesifikasjoner. At komponentene skal tåle de omgivelsene de blir utsatt for og at måleresultatene når frem dit de skal uten problemer, enten målet er et skrivebord, en pc eller en nettside.

Forskernes krav til nøyaktighet

ITAS sprang i sin tid ut fra Fysisk Institutt ved det som i dag er Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Våre første oppdrag kom fra landbruksforskningen som trengte værstasjoner som ledd i sin virksomhet. Vi fant hverandre i vårt sammenfallende syn på vitenskapelighet og et ubetinget krav til nøyaktighet og presisjon

I 1991 ble ITAS utskilt som eget selskap og fikk oppdrag fra flere hold: Miljøforskning, geoteknikk, meteorologi, polarforskning og hydrologi m.fl.

Jo vanskeligere det er, desto bedre trives vi.