Å måle nedbør i Bergen er kanskje den beste referanse vi kan ha for utstyr som skal måle mye nedbør over lang tid. ITAS har levert 5 automatiske målestasjoner til Bergen kommune. De første 2 ble levert i 2003 og de to siste i 2017.

Stasjonene overfører data til ITAS via GSM og vi presenterer dataene for kunden i vår presentasjonsløsning på web. Dataene består av temperatur- og nedbørmålinger i minuttoppløsning. ITAS utfører også et årlig servicebesøk på disse stasjonene.

Jens Andersen hos ITAS har utført det årlige vedlikeholdet på måleutstyret, og sier;

– Anleggene har vært svært stabile. Spesielt når kalibreringen av nedbørsmåleren blir kontrollert, er det nesten ikke avvik på denne fra år til år. Jeg har nesten bare vært nødt til å gjøre årlig renhold på disse stasjonene.

Dataene fra målingene blir brukt i byplanlegging som grunnlag for dimensjonering av vann og avløp. Ved flom som følge av store nedbørsmengder blir målingene brukt som dokumentasjon i forsikringssaker. Spesielt i forsikringssaker der fort dreier seg om store beløp, blir viktigheten av korrekte data  tydelig.

Forskning viser at tilfeller av ekstremvær som fører til store nedbørmengder vil inntreffe oftere. Dette gjør nedbørmåling svært aktuelt og nødvendig for alle kommuner.

Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg