7.september 2014 ble sikringen vippet opp for Norges største solcelleanlegg. Asko har dermed startet produksjon på alle de 1482 solpanelene som er plassert på en av Askos terminaler i Vestby. Til sammen gir anlegget en installert effekt på 370,5 kW, som på et år er beregnet å produsere 300 000 kWh.

Askos miljøambisjon har sikret gjennomføringen av anlegget, og potensialet ligger langt høyere enn det som i dag er realisert.
Anlegget er et pilotprosjekt der også NMBU og Solenergi FUSEN AS er involvert. ITAS skal levere målesystemet som gir referansemål for størrelsen på produksjonen samt også gjør målinger på hva mulige konsekvenser anlegget kan ha på det eksisterende bygget.

Til å måle globalstråling har vi brukt et CMP10 pyranometer med en CVF4 Ventilator fra Kipp & Zonen. CMP10 er en secondary standard globalstrålings-sensor som er designet spesielt for bruk på solcelleanlegg og har 5års vedlikeholds-intervall. Sensoren blir her brukt for å sammenlikne produksjonstall fra solcelleanlegget mot hva en kan forvente i forhold til solinnstråling. Les mer om hvordan slike sammenlikninger blir gjort i praksis.

Store flate tak har utfordringer knyttet til nedbør, både i form av regn og snø. Og ITAS har lang erfaring med måletekniske løsninger for nedbørmåling, snødybde og snøens vanninnhold (SWE/Snow Water Equivalent).

Les mer hos FUSEN eller i Teknisk Ukeblad.

ITAS er forøvrig distributør av sensorer fra Kipp & Zonen i Norge. Les mer om pyranometer og andre sensorer for strålingsmåling.