LoggerNet er programvaren for datainnsamling fra Campbell Scientific dataloggere. I tillegg til å gjøre settes opp til å gjøre regelmessig datainnsamling kan den brukes til å analysere innsamlede data, programmere dataloggere, planlegge og sette opp avanserte datalogger-nettverk samt lage sanntids-visninger.

Den nyeste versjonen er nå LoggerNet 4.2.1 og alle som har LoggerNet 4.0 eller nyere kan fritt laste ned oppgraderingen fra Campbell sine sider. For de som ikke har LoggerNet kan en 30-dagers trial lastes ned her.

For de som har en eldre versjon enn 4.0 kan det kjøpes en egen oppgraderingspakke.