ITAS i korte trekk

ITAS er en uavhengig totalleverandør av målesystemer og innsamling og lagring av data for forskningen.

I tillegg leverer vi måleinstrumenter og komplette løsninger til offentlige og private kunder som bygger og drifter vei, bane, tunnel og bro, – til havnedrift og til vannkraftutbygging.

Født av forskningen

ITAS har dype røtter i forskningen og ble etablert som en del av Fysisk institutt ved det som i dag er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I 1991 ble ITAS et selvstendig selskap. Tett samarbeid med plante- miljø- og klimaforskningen innenfor instrumentering og datadrift utgjør ryggraden i vår historie.

Målesystemer og datadrift

Helt siden vi startet opp i 1970 har kjernevirksomheten vår vært å utvikle effektive og presise løsninger for forskningens målebehov. Etter hvert ble datadrift en like stor og viktig del av virksomheten – ITAS driftet i mange år NLH`s nettverk, mens ITAS i dag har totalansvaret for datadriften til Bioforsk. Informasjon om datadriften finner du på www.itasdata.no.

Scanmatic ITAS

1 januar 2016 ble instrumenteringsavdelingen i ITAS kjøpt opp av Scanmatic AS og vi er nå en del av dette konsernet, med det offisielle navnet ‘Scanmatic Instrument Technology AS’. Med nye eiere kan vi nå tilby økt kunnskap, samt flere og mer effektive tjenester for våre kunder.

Fokus på forskningen

Vi ser det som vår viktigste oppgave å bistå forskningen med å løse sine målebehov. Vårt bidrag er kunnskap om, og valg av riktige sensorer til oppgaven, enten det skal måles trykk, temperatur eller bevegelse.

Medarbeidere

Totalt har ITAS 7 medarbeidere. Ingeniører og teknikere med spesialist-kompetanse innenfor måle- og sensorteknologi.