CIRAS-3 er en bærbar løsning for å måle fotosyntese, klorofyll fluorens, respirasjon og energiutveksling hos planter.

Les mer om CIRAS-3

Se produktvideo av CIRAS-3