Det nye systemet for trådløs sensorteknologi fra Campbell Scientific gir en langt større fleksibilitet ved utplassering av sensorer.

Ved å velge et trådløst sensornettverk sparer man tid og kostnader på å grave ned eller legge kabel. I noen situasjoner har man heller ikke mulighet til å legge kabel i bakken som f.eks ved kryssing av vei eller ved installasjon i bygg der kabelgatene kan gi for lange kabler eller være en kilde til støy.

Systemet kan også benyttes om man vil øke antall mulige sensortilkoblinger. Man kan da enkelt øke antall sensortilkoblinger siden det trådløse systemet tilkobles dataloggerens kontrollporter og ikke de ordinære sensorinngangene.

Systemet består av en basestasjon som tilkobles dataloggeren som da kan kommunisere trådløst med ulike type sensorer. Det finnes flere typer sensorer som har innebygget radio eller man kan tilkoble et trådløst grensesnitt til en ordinær sensor. Systemet er kompatibelt med dataloggerene CR800, CR1000 og CR3000 fra Campbell Scientific.

tradlost

Rekkevidden til systemet er maks på ca 400m avhengig av omgivelsene og monteringshøyde på radioen. En trådløs sensor kan kommunisere via opptil 3 sensorer som gjør at rekkevidden kan økes ved å benytte flere trådløse sensorer.

tradlost2

 

Fra øverst til venstre: CWS900 grensesnitt, CWS655 jordfukt, CWB100 basestasjon, CWS220 reflektometer, CWS200 m/solcelle