Automatisk skydeteksjon og skyanalyse

Kamerateknologi gir mange muligheter. Ved å benytte programvare for å analysere bildene fra et digitalt kamera kan man hente ut mye informasjon som ellers ville vært meget tidkrevende å tilegne seg og som kan være verdifull i flere sammenhenger. For eksempel for de som drifter, eller på annen måte er interessert i data fra et solcelle-anlegg, vil data om skylaget og himmelen være meget viktig.

ASI-16 fra CMS Schreder er et høyoppløselig kamera med et 180 graders ‘fisheye’ objektiv som ser hele himmelen og kan programmeres til automatisk å sende bilder med forskjellige egenskaper til en lagringsenhet, pc eller server, over internett eller via et lokalt IP-nettverk. I tillegg har kameraet et fysisk grensesnitt hvor det kan tilkobles sensorer for temperatur og solinnstråling (ref. pyranometer). Data fra disse sensorene lagres i bildefilene (JPEG-EXIF) og kan leses ut igjen av programvare som analyserer disse.

Kalkulasjon av skyindeks og andre parametre..

Programvaren kalkulerer en rekke parametre ut i fra bildedataene, bl.a en relativ skyindeks, andel tykke skylag, andel tynne skylag, solens posisjon, om solen er synlig osv. Disse dataene kan igjen automatisk eksporteres som dokumenter og direkte til en presentasjonsløsning.

himmelanalyse

Om man benytter to kameraer, plassert et stykke ifra hverandre (anbefalt >= 1km), kan også høyde til skydekket kalkuleres.

Enkel montering

Kameraet er enkelt å montere, med 1 kabel for strømforsyning og nettverk (Power over Ethernet). Når kameraet har tilgang til internett vil det koble seg opp mot en dynamisk DNS tjeneste som gir enkel tilgang uten å måtte benytte fast ip-adresse. Tjenesten gir også tilgang til enkel konfigurasjon og brukerstyring. ITAS kan tilby installasjon, lagring av data og presentasjonsløsning.

Ta kontakt med oss for løsning og priser.