Presise målinger i luft, jord, vann gjør det mulig for forskere i den anvendte vitenskapens tjeneste å stille pålitelige prognoser og eksakte tilstandsbeskrivelser enten det gjelder værmeldingen eller å beregne fundamentering av en bro.

Selve instrumenteringen, det å velge ut riktige komponenter, sette de sammen til en formålstjenlig enhet og sørge for at signalene fra måleinstrumentene blir registrert, lagret og formidlet etter hensikten – det er ITAS sitt fag.

Siden 1970 har ITAS tjent forskningsinstitusjoner, offentlig virksomhet og næringsliv ved å levere måleinstrumenter og kommunikasjonssystemer for de forskjelligste formål. Vi har fulgt den tekniske utviklingen tett og har et nært samarbeid med verdens ledende utstyrsprodusenter innen måleinstrumenter, datafangst, kommunikasjon og lagring.