Presis måling av nedbør og vannkvalitet

Nedbør, vannføring og vannstand

Vi leverer komplette målesystemer for overvåking av vannføring, vannmengde og vannstand i elver med tanke på kraftproduksjon og flomvarsling.

I for eksempel Bergen, Tronheim, Sandefjord, Tinn og andre byer og kommuner brukes våre løsninger for nedbørsmålinger. Det er stadig viktigere for kommunene å følge med på nedbør, både det normale og det ekstreme . Det handler om krav til avløp og dokumentasjon ved evt. forsikringstilfeller.

Utslipp og vannkvalitet

For utslippsovervåking og måling av vannkvalitet tilbyr vi systemer for måling av parametre som oksygeninnhold, pH-verdi, ledningsevne og turbiditet. I jordbruksforskning brukes våre systemer til overvåking og kontroll av avrenning, blant annet i JOVA-prosjektet som har vært drevet av Bioforsk siden 1992.

Referanser

SINTEF
NIVA
NTNU
Bioforsk
NVE

64 80 80 80