Klimaforskning

Klimautfordringene krever presise måledata

Målepartner for klimaforskningen

Vi leverer fullt utstyrte målestasjoner til Norges viktigste sentra for klima- og miljøforskning. Forskningsinstitusjoner som Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, universiteter og høyskoler benytter våre systemløsninger.

Skreddersøm for forskningen

Våre robuste løsninger er utviklet for forskning på ulike klimaparametre. Systemdesignet kan tilpasses forskernes behov og ønsker.

Kompetanse fra polområdene

Vi har lang erfaring med spesialtilpassete løsninger for polar bruk. Målestasjoner fra ITAS inngår i forskningsprosjekter på Svalbard, Hopen, Bjørnøya og Troll-stasjonen i Antarktis.

Lokale utfordringer

Hyppigere ekstremvær (nedbør, flom) aktualiserer klimamålinger som en viktig del av offentlig planlegging. En rekke kommuner har valgt løsninger fra ITAS i sin miljøovervåking og som grunnlag for dimensjonering av vann og avløp.

 

Referanser

Norsk Polarinstitutt
Meteorologisk Institutt
Universitetet i Tromsø
Universitetssenteret på Svalbard

64 80 80 80