Dypt rotfestet i plantefysiologisk forskning

Vi har levert måleløsninger for plantefysiologisk forskning i mer enn 40 år.

Sentralt i vår kjernevirksomhet

Måleløsninger for plantefysiologisk forskning var startpunktet for ITAS og har stått sentralt i vår virksomhet gjennom mer enn 40 år. Vi samarbeider tett med forskningsinstitusjoner som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Bredt spekter av løsninger for plantefysiologi

Vår måletekniske erfaring og kompetanse på dette området er unik i Norge. Vi leverer et bredt spekter av løsninger, for eksempel for plantehelse, vekstvilkår, fotosyntese, jordkvalitet, jordrespirasjon og mikroklima ved ulike dyrkingsmetoder.

Referanser

NMBU
Bioforsk
Norsk institutt for skog og landskap

64 80 80 80