Om ITAS

ITAS er en leverandør av feltbaserte målesystemer samt innsamling og lagring av data fra disse.

Vi leverer komplette målesystemer og produkter innenfor meteorologi, klima, miljø, landbruk, fornybar og oppdrett.

Født av forskningen

ITAS har dype røtter i forskningen og ble etablert som en del av Fysisk institutt ved det som i dag er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I 1991 ble ITAS et selvstendig selskap. Tett samarbeid med plante- miljø- og klimaforskningen innenfor instrumentering og datadrift utgjør ryggraden i vår historie.

Målesystemer og datadrift

Helt siden vi startet opp i 1970 har kjernevirksomheten vår vært å utvikle effektive og presise løsninger for forskningens målebehov. Etter hvert ble datadrift en like stor og viktig del av virksomheten. 

Scanmatic ITAS

1 januar 2016 ble instrumenteringsavdelingen i ITAS etablert som et eget selskap i Scanmatic konsernet, og vi er nå en del en gruppe selskaper i Norge og Sverige. Det offisielle navnet er ‘Scanmatic Instrument Technology AS’. Med Scanmatic AS som nye eiere kan vi nå tilby økt kunnskap, samt flere og mer effektive tjenester for våre kunder.

Scanmatic gruppen består av 165 ansatte fordelt på 4 selskaper:

  • Scanmatic AS
  • Scanmatic Elektro
  • Scanmatic Instrument Technology AS
  • Scanmatic INSITU

Fokus på forskningen

Vi ser det som vår viktigste oppgave å bistå forskningen med å løse sine målebehov. Vårt bidrag er kunnskap om, og valg av riktige sensorer til oppgaven, enten det skal måles trykk, temperatur eller bevegelse.

Medarbeidere

Totalt har ITAS 7 medarbeidere. Ingeniører og teknikere med spesialist-kompetanse innenfor måle- og sensorteknologi.

Kjerneverdier:

  • Presisjon
  • Punktlighet
  • Kvalitet
  • Kompetanse
  • Kundeservice

Kontakt oss

Kontakt oss

Marius Brenden

Daglig leder og salg
Tlf: 909 92 571
marius.brenden@it-as.no

Kjetil Sandnes

Salg
Tlf: 917 77 970
kjetil.sandnes@it-as.no

Øystein Ruud-Hansen

Produksjonssjef
Tlf: 907 78 367
oystein.hansen@it-as.no

Tor Jørgen Ervum

Systemingeniør
Tlf: 934 24 683
Tor-Jorgen.Ervum@it-as.no

Hugo Paulsen

Servicetekniker
Tlf: 901 54 377
hugo.paulsen@it-as.no

Simen Eriksen

Serviceelektroniker
Tlf: 995 13 188
simen.eriksen@it-as.no

Freddy Agnalt

Systemingeniør
Tlf: 950 64 224
freddy.agnalt@it-as.no

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere på tlf direkte eller på salg@it-as.no hvis du ønsker mer informasjon om ITAS og våre løsninger.