Service og Installasjon

Vi tilbyr installasjon og service på våre leveranser i hele Norge. Service kan bestilles enkeltvis eller det kan tegnes en serviceavtale. Ved en service vil vi foreta en full sjekk av alle komponenter og fysiske deler. Videre vil vi sjekke, rengjøre og eventuelt kalibrere sensorer etter referanseinstrumenter, samt bytte ut tørkeposer o.l. Ved utført service vil vi levere en rapport med detaljer om tilstand og eventuelle anbefalinger i henhold til dette.

Avhengig av type stasjon og kundens ønske kan serviceintervall variere, men det anbefales en årlig sjekk som minimum for å sikre at dataene fra stasjonen opprettholder ønsket kvalitet.

Kalibrering av sensorer

Enkelte sensorer kan kreve kalibrering fra fabrikk og iht. visse standarder. Riktig kalibrering er særlig viktig om kunden har krav til at målestasjonen skal oppfylle en spesiell klassifisering og/eller at dataene skal benyttes i en sammenheng som krever dette, som forskningsrapporter o.l. Ved kalibrering fra fabrikk vil man motta et nytt kalibreringssertifikat og programmet i målestasjonen vil oppdateres i henhold til eventuelle nye kalibreringsfaktorer.

Sporbarhet

Vi lagrer all informasjon og viktige data om sensorene og aktuelle komponenter til våre stasjoner, som serienummer, kalibreringssertifikater og lignende. Dette for å kunne dokumentere og sikre at komponentene får riktig oppfølging samt at kunden kan dokumentere at kalibreringsintervaller er fulgt og dataene fra stasjonen er nøyaktige.

Drift og innsamling av data

Våre stasjoner er fleksible i forhold til hvordan data skal samles inn. Videre tilbyr vi også drift og/eller datainnsamling. Les mer om dette under Datainnsamling og presentasjon.

Ved å tegne en serviceavtale med oss vil man forsikre seg om at dataene opprettholder kvalitet og at levetiden på stasjonen forlenges. Gjennom over 50 år har vi bygget stasjoner og samlet erfaringer om design og valg av komponenter. Vi benytter komponenter av høyeste kvalitet og med riktig vedlikehold vil stasjonen fungere og logge nøyaktige data i mange år.

Ta kontakt med oss for tilbud på service og/eller serviceavtale!

 

Vi leverer:

  • Befaringer
  • Idriftsettelse
  • Installasjon 
  • Service/serviceavtaler
  • Reparasjoner
  • Kalibrering
  • Konsulentoppdrag

Kontakt oss

Kontakt oss

Marius Brenden

VP Sales, Industrial IoT
Tlf: 909 92 571
marius.brenden@volue.com

Kjetil Sandnes

Salg
Tlf: 917 77 970
kjetil.sandnes@volue.com

Ketil Lillevik

Ketil Lillevik

Salg
Tlf: 930 12 594
ketil.lillevik@volue.com

Øystein Ruud-Hansen

Avdelingsleder Vestby
Tlf: 907 78 367
oystein.ruud-hansen@volue.com

Tor Jørgen Ervum

Systemingeniør
Tlf: 934 24 683
Tor-Jorgen.Ervum@volue.com

Hugo Paulsen

Servicetekniker
Tlf: 901 54 377
hugo.paulsen@volue.com

Simen Eriksen

Serviceelektroniker
Tlf: 995 13 188
simen.eriksen@volue.com

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere på tlf direkte eller på iot@volue.com hvis du ønsker mer informasjon om våre løsninger.