Hydrologi

Presis måling av nedbør og vannkvalitet

Nedbør, vannføring og vannstand

Vi leverer komplette målesystemer for overvåking av vannføring, vannmengde og vannstand i elver med tanke på kraftproduksjon og flomvarsling.

I for eksempel Bergen, Tronheim, Sandefjord, Tinn og andre byer og kommuner brukes våre løsninger for nedbørsmålinger. Det er stadig viktigere for kommunene å følge med på nedbør, både det normale og det ekstreme . Det handler om krav til avløp og dokumentasjon ved evt. forsikringstilfeller.

Utslipp og vannkvalitet

For utslippsovervåking og måling av vannkvalitet tilbyr vi systemer for måling av parametre som oksygeninnhold, pH-verdi, ledningsevne og turbiditet. I jordbruksforskning brukes våre systemer til overvåking og kontroll av avrenning, blant annet i JOVA-prosjektet som har vært drevet av Bioforsk siden 1992.

Måleløsninger for bla.:

  • Nedbør
  • Vannføring
  • Vannstand
  • Vannkvalitet

Kontakt oss

Nedbørmålestasjon fra ITAS

Nedbørmålestasjon fra ITAS

Hvorfor velge nedbørstasjon fra ITAS? Å måle nedbør er viktig i mange sammenhenger. Enten om man vil kartlegge lokale forhold, som vanningsbehov på åkeren, eller man skal dimensjonere et nytt overvannsanlegg i kommunen, er man avhengig av å kunne få nøyaktige data....

ITAS på Miljø & Teknikk 2019

ITAS på Miljø & Teknikk 2019

ITAS stiller ut på Miljø og Teknikk 2019. Besøk oss på Miljø & Teknikk 2019 messen, stand B04:02 Vi kommer til å vise frem våre løsninger for: - Måling av nedbør - Måling av luftkvalitet - Måling av grunnvannsnivå - Måling av vannkvalitet Miljø og Teknikk 2019...

HOBO dataloggere fra Onset

HOBO dataloggere fra Onset

Onset produserer enkelt og brukervennlig utstyr for måling og datalogging av meteorologiske parametere, nivålogging og inneklima. Onset sin mest kjente datalogger kanskje HOBO loggeren som er en enkel datalogger som ofte blir brukt til å måle f.eks bakketemperatur....