Plantefysiologi

Vi har levert måleløsninger for plantefysiologisk forskning i mer enn 40 år.

Sentralt i vår kjernevirksomhet

Måleløsninger for plantefysiologisk forskning var startpunktet for ITAS og har stått sentralt i vår virksomhet gjennom mer enn 40 år. Vi samarbeider tett med forskningsinstitusjoner som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Bredt spekter av løsninger for plantefysiologi

Vår måletekniske erfaring og kompetanse på dette området er unik i Norge. Vi leverer et bredt spekter av løsninger, for eksempel for plantehelse, vekstvilkår, fotosyntese, jordkvalitet, jordrespirasjon og mikroklima ved ulike dyrkingsmetoder.

Vi måler:

  • Fotosyntese
  • Jordrespirasjon
  • Bladareal/bladindex
  • Mikroklima
  • Vanntilgang
  • Lys, temperatur, fukt
  • …og mye mer

Kontakt oss

Plantefysiologiske målinger med PP Systems

Plantefysiologiske målinger med PP Systems

Plantefysiologiske målinger med PP Systems Vår bakgrunn fra forskningsmiljøet tilknyttet NMBU og NIBIO har ført til at vi er tilknyttet en rekke svært kompetente leverandører. En av de er PP Systems som leverer gassanalysatorer for bruk innen plantefysiologi....

Se gresset gro med Campbell NDVI kamera.

Se gresset gro med Campbell NDVI kamera.

Innen forskning på landbruk, skogbruk og fenologi, benyttes ofte satellitt-bilder for å studere tilstand på og utbredelse av vegetasjon, da i form av NDVI-data. NDVI står for «Normalized Difference Vegetation Index» og beskriver hvor mye stråling i nær-infrarødt (NIR)...

HOBO dataloggere fra Onset

HOBO dataloggere fra Onset

Onset produserer enkelt og brukervennlig utstyr for måling og datalogging av meteorologiske parametere, nivålogging og inneklima. Onset sin mest kjente datalogger kanskje HOBO loggeren som er en enkel datalogger som ofte blir brukt til å måle f.eks bakketemperatur....