Klimaforskning

Klimautfordringene krever presise måledata.

Målepartner for klimaforskningen

Vi leverer fullt utstyrte målestasjoner til Norges viktigste sentra for klima- og miljøforskning. Forskningsinstitusjoner som Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, universiteter og høyskoler benytter våre systemløsninger.

Skreddersøm for forskningen

Våre robuste løsninger er utviklet for forskning på ulike klimaparametre. Systemdesignet kan tilpasses forskernes behov og ønsker.

Kompetanse fra polområdene

Vi har lang erfaring med spesialtilpassete løsninger for polar bruk. Målestasjoner fra ITAS inngår i forskningsprosjekter på Svalbard, Hopen, Bjørnøya og Troll-stasjonen i Antarktis.

Lokale utfordringer

Hyppigere ekstremvær (nedbør, flom) aktualiserer klimamålinger som en viktig del av offentlig planlegging. En rekke kommuner har valgt løsninger fra ITAS i sin miljøovervåking og som grunnlag for dimensjonering av vann og avløp.

Vi måler:

  • Temperaturprofiler
  • Nettostråling
  • Eddy Covarians
  • Lysspekter
  • Albedo
  • SWE – Snø Vann Ekvivalent
  • NDVI
  • Skydekke/Skyhøyde
  • …og mye mer

Kontakt oss

Miljøovervåking med bøyer

Miljøovervåking med bøyer

Å overvåke vannkvalitet i sjø og innsjø er tradisjonelt forbundet med høye kostnader og praktiske utfordringer, især når det kreves flytende innretninger og utstyr som skal måle over tid. ITAS har derfor designet en løsning bestående av en robust bøye med gode...

Se gresset gro med Campbell NDVI kamera.

Se gresset gro med Campbell NDVI kamera.

Innen forskning på landbruk, skogbruk og fenologi, benyttes ofte satellitt-bilder for å studere tilstand på og utbredelse av vegetasjon, da i form av NDVI-data. NDVI står for «Normalized Difference Vegetation Index» og beskriver hvor mye stråling i nær-infrarødt (NIR)...

Snø Vann Ekvivalent SWE Snow Water Equivalent

Snø Vann Ekvivalent SWE Snow Water Equivalent

Snømengde oppgis ofte i ”snøens vannekvivalent” som er et mål på hvor mye vann (fortrinnsvis i m eller mm) snøen vil utgjøre når den smelter. Snøens vannekvivalent er en funksjon av snøens dyp og snøens tetthet. Vi snakker oftest om snødybde, men i en del andre...