Leverandører

Scanmatic ITAS har, gjennom lang tid i bransjen, opparbeidet erfaringer og kunnskap om de måletekniske leverandørene som finnes på markedet. Vi er veldig kritiske til valg av leverandører og kvaliteten på leveranser, service og utstyr teller alltid høyest.

Noen av våre viktigste partnere og leverandører er:

Kontakt oss

Campbell Scientific

ITAS har siden 1978 vært distributør for Campbell Scientific i Norge. Campbell leverer sensorer og dataloggere av ypperste kvalitet og robusthet. En Campbell datalogger kan lese av de aller fleste typer sensorer, både analoge og digitale, med høyeste oppløsning og nøyaktighet og har derfor blitt en «de facto» standard i mange forskningsmiljøer verden over.

https://www.campbellsci.co.uk/

 

Logo YSI

YSI

YSI leverer høykvalitetsprodukter innen måling av vannparametere både til felt- og laboratoriearbeid. ITAS har overtatt distribusjon av YSI produkter for måling av vannkvalitet i ferskvann og nær-land applikasjoner, betegnet «Surface Water». YSI sine EXO sonder og håndholdte instrumenter gir svært robuste og brukervennlige løsninger for langtidsmålinger eller punktmålinger.

https://www.ysi.com/

 

 

Apogee Instruments

Leverer en del sensorer for meteorologiske- og plantefysiologiske parametere som: sol-stråling, UV, spektrum, overflatetemperatur etc.

https://www.apogeeinstruments.com/

 

 

 

RM Young

RM Young har vært selve standarden på mekaniske vindmålere i flere tiår. De leverer svært robuste vindsensorer som kan benyttes på de fleste steder der man ønsker å måle vind.

http://www.youngusa.com/

 

 

Hansatech Instruments Ltd

Hansatech er et Britisk selskap som leverer instrumenter for plantefysiologiske målinger. De produserer høykvalitets oksygen-elektroder, instrument for å måle klorofyll fluorens, respirasjon etc.

http://www.hansatech-instruments.com/

 

PP Systems

Amerikanske PP Systems har lang fartstid på å levere instrumenter for plantefysiologiske målinger. De har en portefølge som utfyller Hansatech og leverer også noen av deres instrumenter.

https://ppsystems.com

 

 

Kipp & Zonen

Nederlandske Kipp & Zonen produserer instrumenter for sol-stråling og  klimaforskning. Deres solinnstrålingsinstrumenter er av de beste i verden og benyttes som referanseinstrumenter i forskningen.

https://www.kippzonen.com

 

 

 

Logo Sontek

Sontek

Sontek er markedsledende innen utvikling og produksjon av produkter for måling av vannstrømning og profilering av vassdrag og vann. ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) produktene kan, eksempelvis, benyttes som frittstående sensorer, monteres på «flåter» som kan dras over en elv eller autonome små fartøyer som kan lage en fullstendig profil av vannmassene i en innsjø eller et havneområde.

https://www.sontek.com/

 

Onset

Dersom du trenger rimelige værstasjoner eller enkle temperaturloggere så er Onset å foretrekke i mange sammenhenger. Dette er enkle produkter men som ofte er gode nok.

Priser på Onset kan du finne i Nettbutikken vår.

www.sensorweb.no

https://www.onsetcomp.com

 

Delta-T

Har lang fartstid innen måling av jordfuktighet og leverer gode sensorer som ofte er beskrevet i vitenskapelige artikler fra hele verden. De har også enkle loggere som fungerer godt til de enkleste applikasjonene.

https://www.delta-t.co.uk/

 

GroPoint

Vi har jobbet med GroPoint i noen år nå og er svært fornøyd med kvaliteten på produktene. De leverer gode profilprober for måling av jordfuktighet med støtte for SDI-12 og Modbus.

https://www.gropoint.com/

 

 

Xylem Global Water

Vi har forhandlet Global Water i mange år. De leverer tradisjonelle sensorer for ulike flow, nivå og vannkvalitetsparametere. Global Water er et Xylem selskap.

http://globalw.com

 

OTT

OTT er blitt til en gruppe bestående av OTT HydroMET, Kipp & Zonen, Lufft, Sutron, Hydrolab, Adcon og MetroStar.

ITAS er distributør og forhandler av produkter fra Kipp & Zonen og Lufft i denne gruppen.

https://www.ott.com

 

 

Vi har produkter fra en rekke andre leverandører også under er et utvalg av våre leverandører:

                               

Kontakt oss

Marius Brenden

VP Sales, Industrial IoT
Tlf: 909 92 571
marius.brenden@volue.com

Kjetil Sandnes

Salg
Tlf: 917 77 970
kjetil.sandnes@volue.com

Ketil Lillevik

Ketil Lillevik

Salg
Tlf: 930 12 594
ketil.lillevik@volue.com

Øystein Ruud-Hansen

Avdelingsleder Vestby
Tlf: 907 78 367
oystein.ruud-hansen@volue.com

Tor Jørgen Ervum

Systemingeniør
Tlf: 934 24 683
Tor-Jorgen.Ervum@volue.com

Hugo Paulsen

Servicetekniker
Tlf: 901 54 377
hugo.paulsen@volue.com

Simen Eriksen

Serviceelektroniker
Tlf: 995 13 188
simen.eriksen@volue.com

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere på tlf direkte eller på iot@volue.com hvis du ønsker mer informasjon om våre løsninger.