Leverandører

Scanmatic ITAS har, gjennom lang tid i bransjen, opparbeidet erfaringer og kunnskap om de måletekniske leverandørene som finnes på markedet. Vi er veldig kritiske til valg av leverandører og kvaliteten på leveranser, service og utstyr teller alltid høyest.

Noen av våre viktigste partnere og leverandører er:

Kontakt oss

Campbell Scientific

ITAS har siden 1978 vært distributør for Campbell Scientific i Norge. Campbell leverer sensorer og dataloggere av ypperste kvalitet og robusthet. En Campbell datalogger kan lese av de aller fleste typer sensorer, både analoge og digitale, med høyeste oppløsning og nøyaktighet og har derfor blitt en «de facto» standard i mange forskningsmiljøer verden over.

https://www.campbellsci.co.uk/

 

Kipp & Zonen

Nederlandske Kipp & Zonen produserer instrumenter for sol-stråling og  klimaforskning. Deres solinnstrålingsinstrumenter er av de beste i verden og benyttes som referanseinstrumenter i forskningen.

https://www.kippzonen.com

 

Apogee Instruments

Leverer en del sensorer for meteorologiske- og plantefysiologiske parametere som: sol-stråling, UV, spektrum, overflatetemperatur etc.

https://www.apogeeinstruments.com/

 

RM Young

RM Young har vært selve standarden på mekaniske vindmålere i flere tiår. De leverer svært robuste vindsensorer som kan benyttes på de fleste steder der man ønsker å måle vind.

http://www.youngusa.com/

 

Hansatech Instruments Ltd

Hansatech er et Britisk selskap som leverer instrumenter for plantefysiologiske målinger. De produserer høykvalitets oksygen-elektroder, instrument for å måle klorofyll fluorens, respirasjon etc.

http://www.hansatech-instruments.com/

 

PP Systems

Amerikanske PP Systems har lang fartstid på å levere instrumenter for plantefysiologiske målinger. De har en portefølge som utfyller Hansatech og leverer også noen av deres instrumenter.

https://ppsystems.com

Onset

Dersom du trenger rimelige værstasjoner eller enkle temperaturloggere så er Onset å foretrekke i mange sammenhenger. Dette er enkle produkter men som ofte er gode nok.

Priser på Onset kan du finne i Nettbutikken vår.

www.sensorweb.no

https://www.onsetcomp.com

 

Delta-T

Har lang fartstid innen måling av jordfuktighet og leverer gode sensorer som ofte er beskrevet i vitenskapelige artikler fra hele verden. De har også enkle loggere som fungerer godt til de enkleste applikasjonene.

https://www.delta-t.co.uk/

 

GroPoint

Vi har jobbet med GroPoint i noen år nå og er svært fornøyd med kvaliteten på produktene. De leverer gode profilprober for måling av jordfuktighet med støtte for SDI-12 og Modbus.

https://www.gropoint.com/

 

Xylem Global Water

Vi har forhandlet Global Water i mange år. De leverer tradisjonelle sensorer for ulike flow, nivå og vannkvalitetsparametere. Global Water er et Xylem selskap.

http://globalw.com

 

Aqualabo Ponsel

Ponsel har kostnadseffektive og gode produkter for måling av vannkvalitetsparametere som turbiditet, pH, konduktivitet, salinitet, alger etc.

https://en.aqualabo.fr/

 

OTT

OTT Hydrometrie leverer høykvalitet nivåsensorer, vannkvalitetssensorer og flowsensorer samt loggerutstyr.

OTT er blitt til en gruppe bestående av OTT HydroMET, Kipp & Zonen, Lufft, Sutron, Hydrolab, Adcon og MetroStar.

https://www.ott.com

 

 

Vi har produkter fra en rekke andre leverandører også under er et utvalg av våre leverandører:

                               

Kontakt oss

Marius Brenden

Daglig leder og salg
Tlf: 909 92 571
marius.brenden@it-as.no

Kjetil Sandnes

Salg
Tlf: 917 77 970
kjetil.sandnes@it-as.no

Øystein Ruud-Hansen

Produksjonssjef
Tlf: 907 78 367
oystein.hansen@it-as.no

Tor Jørgen Ervum

Systemingeniør
Tlf: 934 24 683
Tor-Jorgen.Ervum@it-as.no

Hugo Paulsen

Servicetekniker
Tlf: 901 54 377
hugo.paulsen@it-as.no

Simen Eriksen

Serviceelektroniker
Tlf: 995 13 188
simen.eriksen@it-as.no

Freddy Agnalt

Systemingeniør
Tlf: 950 64 224
freddy.agnalt@it-as.no

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere på tlf direkte eller på salg@it-as.no hvis du ønsker mer informasjon om ITAS og våre løsninger.