Meteorologi

Over 1700 automatiske værstasjoner

Siden de første automatiske værstasjonene ble utviklet på 1980-tallet har vi levert over 1700 komplette stasjoner for et bredt spekter av oppdragsgivere.

I bruk fra Arktis til Antarktis

Meteorologisk institutt benytter automatiske målestasjoner fra ITAS over hele Norge, inkludert Svalbard, Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya. I Antarktis er våre løsninger i bruk blant annet på Troll-stasjonen.

Stabile data under ekstreme forhold

Gjennom langvarig samarbeid med store og krevende kunder har vi utviklet unik kompetanse på avanserte målerutiner og kommunikasjonsløsninger, basert på kvalitetsinstrumenter for ekstreme værforhold og miljøer.

Våre meteorologiløsninger er fleksible, robuste systemer som leverer kvalitetsdata med lave krav til vedlikehold og service.

Vi måler:

  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet
  • Vind
  • Nedbør
  • Barometrisk trykk
  • Solinnstråling
  • Skydekke/Skyhøyde
  • ..og mye mer

Kontakt oss

Installasjon av referansemålinger for PV-anlegg

Installasjon av referansemålinger for PV-anlegg

IFE, Institutt for Energiteknikk, har benyttet Scanmatic ITAS til innkjøp og installasjon av en rekke instrumenter og løsninger for målinger av sol-innstråling, samt meteorologiske parametre på NIBIO sin forsøksgård på Apelsvoll. Låvetaket på gården er dekket av...

Snø Vann Ekvivalent SWE Snow Water Equivalent

Snø Vann Ekvivalent SWE Snow Water Equivalent

Snømengde oppgis ofte i ”snøens vannekvivalent” som er et mål på hvor mye vann (fortrinnsvis i m eller mm) snøen vil utgjøre når den smelter. Snøens vannekvivalent er en funksjon av snøens dyp og snøens tetthet. Vi snakker oftest om snødybde, men i en del andre...

ITAS på Miljø & Teknikk 2019

ITAS på Miljø & Teknikk 2019

ITAS stiller ut på Miljø og Teknikk 2019. Besøk oss på Miljø & Teknikk 2019 messen, stand B04:02 Vi kommer til å vise frem våre løsninger for: - Måling av nedbør - Måling av luftkvalitet - Måling av grunnvannsnivå - Måling av vannkvalitet Miljø og Teknikk 2019...