Snømengde oppgis ofte i ”snøens vannekvivalent” som er et mål på hvor mye vann (fortrinnsvis i m eller mm) snøen vil utgjøre når den smelter. Snøens vannekvivalent er en funksjon av snøens dyp og snøens tetthet.

CS725 Gammasensor for målig av SWE Snø Vann Ekvivalent

Vi snakker oftest om snødybde, men i en del andre sammenhenger er det mest relevant å vite om snøens vanninnhold. Dette er spesielt viktig å vite noe om i forbindelse med flomfare og kraftproduksjon, men en kan også se for seg andre situasjoner der snøens tyngde eller vanninnhold er viktig å ha kontroll på.

Tilbake i 2009 gav vannmyndighetene i Quebec Canada Campbell Scientific rettighetene til å kommersialisere en gammasensor som kunne måle SWE. Denne sensoren kartlegger nivåene av noen isotoper i gammastrålingen før snøen faller på bakken. Når snøen så legger seg på bakken, kan den se på dempningen og dermed vite hvor mye vanninnhold snøen som legger seg har. Sensoren ble først lansert som GMON men heter nå CS725.

ITAS har levert flere av denne typen sensorer til NVE som har tilegnet seg god kunnskap om bruk av denne sensoren. CS725 er svært aktuell for vannkraftbransjen og bør kunne etableres på et stort antall steder.

NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) har nå brukt flere av disse i flere år og har positive erfaringer med denne sensoren. De har publisert erfaringene sine:
Evaluering av måledata for snø, sesongene 2009/2010 og 2010/2011
Evaluering av måledata for snø, sesongen 2011/2012
Måling av snø ved hjelp av gammasensor 2014
Recommendations for automatic measurements of snow water equivalent in NVE 2015
Anbefalingar for NVE sine automatiske snøstasjonar 2016

SWE sensoren monteres 3-4 meter over bakken og ser ned på bakken. Den har lite krav til strømforsyning og kan ved nød også kjøre på batteri og solpanel. Den erstatter i enkelte situasjoner nødvendigheten for å gjøre manuelle målinger, eller å etablere snøputer eller snøvekt.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om gammasensoren CS725