Alle som har sett de fascinerende opptakene fra Oxford Scientific Film Institute av planter som vokser eller åmer som forpupper seg og blir til sommerfugler i løpet av minutter, vil enes om at det kan gi mening å se gresset gro. Selve teknikken, time-lapse som det heter på ny-norsk, har vært i bruk i mer enn hundre år, og går i korthet ut på å filme en prosess med lange intervaller mellom eksponeringene slik at avspillingen i normalt tempo får det til å se ut som om tiden går fortere.

På denne måten kan prosesser som tar så lang tid at de unndrar seg den menneskelige observasjonsevne, bli tydelige og gi ny mening. Dette er noe blant annet isbreforskningen vet å nyttiggjøre seg. UNIS – Svalbards eget universitet – ga ITAS i oppdrag å sette opp en installasjon som filmer Kronebreen innerst i Kongsfjorden med time-lapse-teknologi.

Dette er en liten del av et større prosjekt som igjen er ledd i Polar-år-prosjektet Glaciodyn. Iskappen Austfonna på Nordaustlandet er den største på Svalbard og blant de største på kloden. Her gjøres det nå målinger som skal vise om denne store iskappen vokser eller minker. Her har ITAS vært engasjert med å levere værstasjoner som er tilpasset disse utilgjengelige og fredete områdene, hvor utstyret skal tåle å stå uten tilsyn i lengre tid, ofte i ekstrem kulde. Dette krever robust utstyr av høy kvalitet som sikrer målinger og data. Datainnsamlingen skjer via kommunikasjonssystemer med sikker overføring av data.

For øvrig kan du virkelig bivåne Kronebreens bevegelser ved å følge denne lenken:
http://www.geo.uio.no/glaciodyn/Publications/Kronebreen.wmv (Windows Media Player-fil)