Scanmatic blir en del av internasjonalt vekstselskap

Det nye internasjonale vekstselskapet Volue har som mål å bli en ledende teknologileverandør for det grønne skiftet i Europa.

De fire selskapene som blir en del av Volue-konsernet er Scanmatic, Markedskraft, Wattsight og Powel, som alle eies av det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani (AFK).

Dette er et stolt øyeblikk for Scanmatic og ikke minst for Volue. Konsernet får en sterk posisjon i det europeiske energimarkedet. I tillegg betjener Volue andre markeder, inkludert de sterke posisjonene Scanmatic har innen offshore, samferdsel og forsvar. I 2019 hadde Volue proforma driftsinntekter på 800 millioner kroner, 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land. Volue vil styrke innovasjonsevnen, satsningen på kunstig intelligens, Internet of Things og ikke minst akselerere transformasjonen til Software as a Service og gi skalafordel og bedre produkter og tjenester til alle våre kunder.

Løser viktige globale utfordringer

Volue blir en systemtilbyder som bygger på sensorteknologi og datafangst fra Scanmatic og industrielle programvareløsninger fra Powel. Europas største kraftprodusenter bruker allerede Powel-løsninger for å optimalisere driften og maksimere verdien av sine ressurser og infrastruktur. Dette kobles sammen med Wattsight sine ledende analysemiljø for det europeiske kraftmarkedet og handel og forvaltning av kraftporteføljer som Markedskraft tilbyr.

I sum er dette starten på et selskap som Europa ikke har sett maken til. Vi har store forventninger til Volue, som løser utfordringer knyttet til vår tids største megatrend: Det massive skiftet fra fossil- til fornybar energi. På sikt vil vi vurdere å børsnotere Volue, sier administrerende direktør Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani. 

Mer informasjon om Volue

Mer informasjon om Volue finnes på www.volue.com

Har du spørsmål eller kommentarer til hvordan etableringen av Volue kan påvirke din relasjon til Scanmatic vil vi veldig gjerne høre fra deg. Ta i så fall kontakt med undertegnede, eller din faste kontaktperson i Scanmatic.