For å overvåke og monitorere et solcelle-anlegg (PV) kreves ofte en rekke sensorer for å få informasjon om anleggets ytelse og dets tilgjengelige ressurser (solinnstråling). For å få denne informasjonen må sensorene kobles til en database som kan samle, evaluere, visualisere og tolke data fra alle disse kildene. Ofte vil dette kreve bruk av flere sensorer, grensesnitt og programvareplattformer for å samle og administrere de forskjellige dataene som trengs for å vurdere solcelleparkens ytelse. Dette kan være en hektisk prosess med tanke på at du må installere, vedlikeholde og få tilgang til flere systemer for å hente alle dataene.

Enklere datainnsamling

Hva om du kunne få tilgang til alle dataene dine på ett sted? Løsningen er MeteoPV, som tilbyr funksjonalitet for datainnsamling og inneholder et sensorbibliotek som gjør det enkelt å sette opp og å konfigurere et komplett system.

Hva er MeteoPV, og hva kan den gjøre?

MeteoPV er en dataaggregator, som kobler sammen alle komponentene i overvåkingssystemet ditt, inkludert sensorer, omformere og målere. I tillegg har den funksjonalitet for datalogging. Ved å benytte MeteoPV reduseres antall kabler i prosjektet fordi sensorene dine synkroniseres gjennom en enkelt kommunikasjonskanal. En reduksjon av kabler er gunstig fordi det eliminerer de ekstra kostnadene ved å kjøpe og vedlikeholde dem, slik at du kan konfigurere og samle distribuerte data raskt og mer økonomisk.

MeteoPV installert

Ved at MeteoPV-plattformen er utstyrt med dataloggingsfunksjoner, kan den fungere som datahub i et distribuert system, eller som eneste datalogger i mindre prosjekter. Dette betyr at den kan inkludere data fra målere og omformere i tillegg til dataene fra meteorologiske sensorer og samle disse i datatabeller som kan overføres gjennom et felles grensesnitt, f.eks. en mobil gateway. Denne funksjonaliteten betyr at dataene dine blir samlet inn, trygt lagret med tilgang til alt fra samme sted.

Hvordan kan dette være nyttig?

Med et innebygget sensorbibliotek og enkel tilkobling til kommunikasjonsgrensesnitt er MeteoPV meget enkel å sette opp og konfigurere. Dette reduserer kostnader ved installasjon. Med optimaliserte funksjoner er datainnsamlingen rask fordi alle dataene dine kan administreres og overføres sammen. MeteoPV kan eliminere behovet for ekstra maskinvareenheter på ditt PV-overvåkingsprosjekt.

MeteoPV er en liten alt-i-ett pakke til en veldig attraktiv pris.

Er en DAS riktig for deg?

Enten du har ett lite solcelleanlegg eller et større prosjekt med distribuerte databehov, kan MeteoPV redusere kostnader, forenkle installasjon og kommunikasjon og gi enklere vedlikehold av solcelle-overvåkingsstasjoner. MeteoPV tillater operatører å overvåke data til en lavere pris mye raskere, og gi prosjekter viktige, nøyaktige data når det er nødvendig. For å se spesifikasjonene til MeteoPV, kan du gå til produktsiden til Campbell Scientific eller kontakt oss for priser og løsninger.

MeteoPV, alt-i-ett pakke