Fiskevelferd var temaet på en av oppdretts-bransjens viktigste samlingspunkter; Tekmar 2018. Bakteppet er at tall fra oppdrettsbransjen som viser et såkalt 20% svinn. Det betyr at det årlig dør 53 millioner individer på andre måter enn ordinær slakt. I Norges raskest voksende industri er dette et problem, ikke bare av humanitære årsaker og økonomisk tap, men på grunn av langsiktige utfordringer med omdømmet til Norsk Laks.

Rundbord-diskusjoner med gullapp-seanser gjør at Tekmar skiller seg ut.

Uansett om tallene bør sammenliknes med svinnet i landbasert kjøttproduksjon, eller om tapene kommer av strenge lusegrenser, eksperimentelle og dødlige behandligsmetoder, må fiskevelferdkomme på agendaen i styrerommene. ITAS vil hjelpe deg til å gjøre oppgraderingen til Fiskehelse 2.0

Prosjektleder og Tekmar-general Leif Magne Sunde fra SINTEF OCEAN peker på hovedutfordringen

ITAS leverer overvåking av mange av de komponentene som spiller inn på en god fiskehelse. Sammen med Funn AS har vi løsninger som kan gi deg en bedre styrbarhet.

Ta kontakt

Statssekretær Roy Angelvik åpnet Tekmar 2018

Håndbok for å forbedre fiskehelse