R.M.Young er en av verdens fremste leverandører av vindsensorer. På MetTech 2013 lanserte de HD WindMonitor som minsker behovet for service.

At alle sensorer med bevegelige vil ha behov service med jevne mellomrom er en kjent sak. Normalt sett ligger det nødvendige serviceintervallet på vindsensorer fra R.M.Young i mellom 2 og 5 år. Servicen vil da primært bestå i å bytte kulelager i frontpropellen. Dette er en ukomplisert og rask operasjon i seg selv, men ikke dersom vindmåleren er montert øverst i en mast langt unna allfarveg.

R.M.Young lover at HD (Heavy Duty) WindMonitor halverer behovet for service slik at man dermed kan spare store utgifter for slike servicebesøk.

For å lese mer om produktet besøk gjerne R.M.Young sine websider.