Scanmatic AS som har hovedkontor og forretningsadresse i Arendal har kjøpt instrumenteringsavdelingen til selskapet Instrumenttjenesten AS (ITAS) på Ås i Akershus.

Avdelingen som utad er kjent som ITAS Målesystemer, har 6 ansatte og presenterer seg som en uavhengig totalleverandør av målesystemer og innsamling og lagring av data for forskningen. I tillegg leverer ITAS måleinstrumenter og komplette løsninger til offentlige og private kunder som bygger og drifter vei, bane, tunnel og bro, havner og til vannkraftutbygging.

Scanmatic AS ble etablert i 1971 og leverer industrielle datasystemer, installasjons- og utviklingsoppdrag innen instrumentering, datainnsamling, fjernstyring og overvåking til profesjonelle, industrielle kunder innen Offshore, Fornybar Energi, Samferdsel og Forsvar.

Scanmatic AS er morselskap i Scanmatic-konsernet som i tillegg består av datterselskapene Scanmatic Elektro AS (51%) og Scanmatic Environmental Technology AB (100%), og tilsammen har 90 fast ansatte og årlig omsetter for NOK 300 mill.

Virksomheten i ITAS vil bli videreført i et nyopprettet heleid datterselskap av Scanmatic AS som har fått navnet Scanmatic Instrument Technology AS og som skal ha forretningsadresse og all sin operative virksomhet i eksisterende lokaler på NMBU Campus (Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet) på Ås.

Alle ansatte i instrumenteringsavdelingen i ITAS følger med over i Scanmatic Instrument Technology AS og Marius Brenden som før oppkjøpet var salgssjef i ITAS, er ansatt som daglig leder i det nye selskapet.

Scanmatic Instrument Technology AS vil fortsette å markedsføre seg under merkenavnet ITAS og vil videreføre all sin eksisterende virksomhet både ift kunder og leverandører. Alle rammeavtaler, samarbeidsavtaler, agenturer og distribusjonsavtaler vil bli videreført.

Intensjonen med oppkjøpet er å styrke Scanmatic-konsernets posisjon som totalleverandør av industrielle systemer innen instrumentering, datainnsamling, fjernstyring og overvåking og sikre fortsatt vekst innen eksisterende og nye markedsområder ved å tilføre og utnytte ny kompetanse, synergier og stordriftsfordeler.