Innen forskning på landbruk, skogbruk og fenologi, benyttes ofte satellitt-bilder for å studere tilstand på og utbredelse av vegetasjon, da i form av NDVI-data. NDVI står for «Normalized Difference Vegetation Index» og beskriver hvor mye stråling i nær-infrarødt (NIR) området som absorberes av vegetasjonen. Da frisk vegetasjon absorberer lite av denne strålingen og syk vegetasjon vil absorbere mer, kan NDVI benyttes som en indikasjon på tilstanden til vegetasjonen.

Bilde med NDVI-data

NDVI-måling med kamera
Campbell Scientific produserer robuste kameraer som er designet med tanke på forskningen og som har innebygget funksjonalitet for å ta bilder med NDVI-data. Kameraene er strømgjerrige og kan stå på en feltstasjon som strømforsynes av batteri og solpanel. Kameraet har 5MP oppløsning, 18x optisk zoom og kan programmeres til å ta en serie bilder med forskjellige utsnitt med faste intervaller.

Campbell Scientific 18x zoom

Ved å benytte et fastmontert kamera med NDVI-funksjonalitet vil man få en serie med NDVI-data fra de samme utsnittene over lengre perioder.
Kameraet kan selvsagt også benyttes som et vanlig overvåkningskamera og ta normale bilder og video som kan være et verdifullt supplement til andre miljømålinger, som overvåkning av vassdrag, snøsmelting, dyreliv osv.
Kameraet støtter Pakbus, Campbell sin egen kommunikasjonsprotokoll, og er derfor enkelt å implementere i et system basert på Campbell sine produkter. Ellers støtter kameraet alle de nettverksprotokollene som er vanlig for denne type produkter.

Ta kontakt med oss for å få vite mer!