Hvorfor velge nedbørstasjon fra ITAS?

Å måle nedbør er viktig i mange sammenhenger. Enten om man vil kartlegge lokale forhold, som vanningsbehov på åkeren, eller man skal dimensjonere et nytt overvannsanlegg i kommunen, er man avhengig av å kunne få nøyaktige data. ITAS har hatt et nært samarbeid med Meteorologisk Institutt gjennom 20 år og på bakgrunn av dette designet og utviklet våre målestasjoner og løsninger.

Med en nedbørmålestasjonstasjon fra ITAS får du:

  • Kun kvalitetskomponenter
  • Kalkulasjon av nedbør basert på algoritmer utviklet i samarbeid med MET
  • Meget høy driftssikkerhet og lang levetid
  • Dataoverføring til MET med kvalitetskontroll
  • Høy kvalitet på leveranse og gjennomføring
  • Høy kompetanse ift. konsultasjon, support, installasjon og drift
  • Fleksibel løsning som kan utvides med andre meteorologiske parametre
ITAS legger kun de høyeste kvalitetskriteriene til grunn når vi velger sensorer og komponenter inn i våre løsninger. Våre stasjoner baseres på utstyr som benyttes av meteorologiske stasjoner over hele verden og oppfyller kravene og spesifikasjonene til WMO og Meteorologisk Institutt.

Med produsenter som bl.a. Campbell Scientific, Lambrecht og Geonor leveres utstyr og sensorer med kalibreringssertifikater for å kvalitetsikre kundens datasett og måleresultater.

Vi har levert en lang rekke nedbørmålestasjoner til norske kommuner og private aktører gjennom mange år og kan gi nye kunder fornøydhetsgaranti!