Måling av nedbør

ITAS leverer sensorer eller komplette målestasjoner for nedbørmåling. Vi har produkter av høy kvalitet samt ekspertise til å levere målestasjoner som oppfyller spesifikasjoner fra Meteorologisk institutt.

Til kommuner tilbyr ITAS i utgangspunktet 3 standardløsninger for nedbørmåling. Fra den enkleste stasjonen som bare gir målesignaler til ditt eksisterende automasjonsanlegg, til den mer avanserte modellen som også automatisk kan sende data til Meteorologisk institutt.

Ta kontakt  for tilbud eller ytterligere informasjon om Nedbørmåling fra ITAS.

Nedbørmåler