ITAS leverer sensorer eller komplette målestasjoner for måling av nedbør. Vi har produkter av høy kvalitet samt ekspertise til å levere målestasjoner som oppfyller spesifikasjoner fra Meteorologisk institutt.

Til kommuner tilbyr ITAS i utgangspunktet 3 standardløsninger for nedbørmåling. Fra de enkleste flyttbare målerne som sender data rett til web, til stasjonene som gir målesignaler til ditt eksisterende automasjonsanlegg, til de mest avanserte modellene som automatisk sender data til Meteorologisk institutt og til andre mottakere.

Meteorologisk institutt har laget en veileder til norske kommuner som skal etablere nedbørmålestasjoner som leverer data til Meteorologisk institutt. Her står det en del om hvordan stasjonene bør spesifiseres, samt en del om hva man bør tenke på når man skal finne aktuelle plasseringer av nedbørmålestasjonene. Link til veileder fra Meteorologisk institutt.

Nedbørmåler med vindskjerm på testfeltet til NMBU

Kommuner benytter som oftest en vippekar-nedbørmålere (tipping bucket) med mye oppvarming som sikrer helårsdrift. De beste av disse har oppimot 240W oppvarming som er nødvendig i enkelte områder i landet. Det anbefales også at nedbørmåleren utstyres med en vindskjerm som sørger for at stasjonen får en bedre oppfanging under alle forhold.

Våre stasjoner kan utvides og også utstyres med sensorer for lufttemperatur, snødybdemåling, luftfuktighet, overflatetemperatur, værtypesensorer samt etc.

ITAS har levert automatiske værstasjoner og nedbørmålestasjoner i flere år og har god kompetanse på hva som fungerer i norske forhold. Ta kontakt for tilbud eller ytterligere informasjon om nedbørmåling fra ITAS.