Plantefysiologiske målinger med PP Systems

Vår bakgrunn fra forskningsmiljøet tilknyttet NMBU og NIBIO har ført til at vi er tilknyttet en rekke svært kompetente leverandører. En av de er PP Systems som leverer gassanalysatorer for bruk innen plantefysiologi.

Instrumentene benyttes for å studere en rekke parametere som innvirker på plantenes og jordas helsetilstand:
– Klorofyllinnhold
– Respirasjon
– CO2 Flux
– Fotosyntese
– CO2 efflux
– Borehull CO2 overvåking

 

CLFUX-1

Det nyeste produktet vi kan levere fra PP Systems er CFLUX-1, et helautomatisert system for langtidsovervåking av CO2 flux.
Dette systemet gir en svært nøyaktig måling av CO2 og H2O da den inneholder 2 individuelle analysatorer. Da unngår man å benytte multipleksorer etc som gir et målesystem med svært rask respons. Systemet kan kalibreres for bruk i områder med høye CO2 verdier på opptil 30 000ppm. Systemet kan utvides med egne sensorer for jordfuktighet og jordtemperatur. Dataene får du ut opp på en smarttelefon eller en PC via systemets innebygde Wi-Fi sone.

CFLUX-1 

 

CIRAS-3

PP Systems har også bærbare produkter for å gjøre punktmålinger av de samme parameterne. CIRAS-3 er et bærbart instrument som gjør brukeren i stand til å ta kjappe målinger av fotosyntese, klorofyll, respirasjon, Netto CO2 flux og CO2/H2O gassanalyse.

CIRAS-3